Podstawy prawne

Podstawy prawne obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych w odniesieniu do poszczególnych kategorii badanych.

 1. Kierowców i kandydatów na kierowców (na prawo jazdy i świadectwo kwalifikacyjne oraz badania powypadkowe).
  • USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.03.58.515 tekst jednolity z późn. zm.).
  • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.04.204.2088 tekst jednolity z późn. zm.}.
 2. Operatorów i suwnicowych.
  • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 tekst jednolity z późn. zm.).
 3. Pracowników pracujących na wysokości.
  • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 tekst jednolity z późn. zm.).
 4. Innych pracowników, od których wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna.
  • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 tekst jednolity z późn. zm.).
 5. Pracowników w zawodach górniczych.
  • USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.94.27.96 z późn. zm.).
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U.02.84.755 z późn. zm.).
 6. Pracowników w transporcie kolejowym.
  • USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.03.86.789 z późn. zm.).
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz.U.04.212.2152 z późn. zm.).
  • ZAŁĄCZNIK Nr 9 - ZASADY OCENY ZDOLNOŚCI FIZYCZNYCH I PSYCHICZNYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM I BEZPIECZEŃSTWEM RUCHU KOLEJOWEGO ORAZ PROWADZĄCYCH POJAZDY KOLEJOWE I TRYB ORZEKANIA.Pracownia Badań Psychologicznych Maria Michalska                   Tagi: psychotesty kierowców Konin,
Kwiatkowskiego1, 62-500 Konin                        pracownia psychologii transportu, badania psychologiczne kierowców Konin
+48 609 479 636                                                                                               Stronę napędza;StaryKonin.pl