Zalecenia

1. Zgłaszający się na badania psychologiczne powinien posiadać:

  • dowód osobisty - prawo jazdy (w przypadku kierowców),
  • skierowanie na badania (jeżeli takie otrzymał),
  • okulary (jeżeli takie posiada),
  • poprawne dane potrzebne do wystawienia rachunku,

2. Zgłaszający się na badania powinien być:

  • wypoczęty,
  • po umiarkowanym posiłku,
  • bez uprzedniego spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających (48 godzin),
  • zdrowy, w stanie dobrego samopoczucia umożliwiającego odbycie badań
Pracownia Badań Psychologicznych Maria Michalska                   Tagi: psychotesty kierowców Konin,
Kwiatkowskiego1, 62-500 Konin                        pracownia psychologii transportu, badania psychologiczne kierowców Konin
+48 609 479 636                                                                                               Stronę napędza;StaryKonin.pl